česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 6553 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt
Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a (TAJENKA), neb jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.
V. M. Kramerius
Klasická křížovka Legendy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

K

Vodorovně:
A – Pletenina; hlavní město Norska; pomocná ploška před křídlem. B – Kropicí konev; samice lva. C – Chem. zn. radonu; menší vila; zabývat se sběrem. D – Okresní hospodářská komora; dotaz na osobu; okrasný sad; přibližně. E – Mylné zdání; členský stát USA; podpis anonyma. F – TAJENKA. G – Zkratka soboty; plakati (ob.); čiva. H – Tišící citoslovce; záře; polyvinylchlorid; kořeny se zemí. I – Omamovat; kulovitá část těla; slabika smíchu. J – Otáčivá část stroje; prostupovat. K – Anglicky „nějaký tatínek“; dř. britská délková míra; listnaté stromy s trny.
Svisle:
1 – Krok stranou; výtrus. 2 – Povel vozky (ouha); hokejová liga v USA a Kanadě; opak navrch. 3 – Hon; zařízení na hašení vápna; otec. 4 – Epický básník; římský bůh války; nejtěžší halogenový prvek. 5 – Diakritické znaménko ve tvaru vlnovky; zvedáky. 6 – Poutko; uzdravovat; značka pascalu. 7 – Hudební styl původem z Jamajky; balík; citoslovce prudkého pohybu. 8 – Solmizační slabika; šábes; ovoce. 9 – Jméno sochaře Zoubka; ženské jméno (4. 4.). 10 – Svoji; část stromu; pohyb cvičence. 11 – Bývalá italská měna; čili; slovensky „jaká“. 12 – Vztahující se k ocasu; chřestit. 13 – Patřící otcově sestře; vlétnutí (mn. č.).
Nápověda: A DAD; KARB; SKA; TILDA
Autorka: Iva Böhmová
Vyhodnotit Uložit Obnovit Smazat
Plná políčka přeskočit Posun stránky
Nápověda: Ovládací klávesy
Enter
Další slovo.
Shift+Enter
Předchozí slovo.
Mezerník
Změna směru.
 <- 4
Kurzor vlevo.
 -> 6
Kurzor vpravo.
Esc
Smazat písmeno.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Řešení do souboru