česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6280 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Milé děti, (1. TAJENKA)
(2. TAJENKA) z vás neudělá samostatné úspěšné jedince, ale závislé šedivé stádo.
I. B. Libenská
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A


separator

B


separator

C

separator


D separator
separator
separator
separator
E


separatorseparator


separator


Fseparator
Gseparator
separatorH
separatorI


separator


separatorseparator


J separator
separator
separator
separator
K


separator

L

separator


M

separator


Vodorovně:
A – Egyptský džbán; australský medvídek. B – Usazeně; opak přílivu. C – Pryskyřice; slavnost. D – 1. TAJENKA. E – Včelí obydlí; mezinár. zkr. souhvězdí Plachty; Kingův román; nářečně neboť. F – Nezatnout; anglická délková míra. G – Esperantsky „dědeček“; část molekuly; tímto způsobem. H – Tíha; patřící Ivanovi. I – Slovensky „pokud“; předložka; slovensky „jaká“; primát. J – 2. TAJENKA. K – Opracovávat mletím; banda. L – Perský koberec; zakalit. M – Jméno herečky Vránové; uctivě oslovovati.
Svisle:
1 – Část; znavenost; smyčky. 2 – Inic. Makarenka; opak praváka; španělsky „tisíc“. 3 – Netečný plyn; zkr. olympijských her; vrcholy snažení. 4 – Z levé strany; základ umělých barviv. 5 – Pamětní deska; ještěrka. 6 – Einsteinovy iniciály; odlíti; chem. zn. astatu. 7 – Bujný kůň; hotový výrobek; SPZ Zvolenu. 8 – Části skeletu; modýlky. 9 – Opak příletů; naléhání. 10 – Pobídka (!); a sice; promoční síň. 11 – Římských 54; výborně; angl. „šachta“. 12 – Druh pepře; odkopnutí; SPZ Prahy.
Hilfe: AVO; KILIM; PIT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file