česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6931 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA), které denně nepřibývá, denně ubývá.
Indonéské přísloví
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Krátká textová zpráva; velký papoušek. B – Příbuzná; náležitý vztah. C – Nepořádek; šedivý. D – Dětský pozdrav; rakouská řeka; šicí vlákno. E – TAJENKA. F – 12 měsíců; sicilská sopka; SPZ Praha - východ. G – Stupeň; nebezpečný virus. H – Takové množství; dravý pták. I – Obyvatel Ilavy; hrdinka knih M. Tippmannové.
Svisle:
1 – Druh tance; porosty chlupů u zvířat. 2 – Rvačka; ozdoba přilby z per. 3 – Sto kusů; bicykly. 4 – Pohovka; zázrak. 5 – Inic. fotbalisty Panenky; německy „teta“; zn. kiloampéru. 6 – Nádoba na odpadky; cukrovinka. 7 – Závěr modlitby; obyvatel Indie. 8 – Nabývat majetek po zemřelém; pokožka. 9 – Urýpnouti; dvorana.
Hilfe: SAORA; STERO; TANTE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file