česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6788 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její (TAJENKA).
B. Bolzano
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Samotné; malý dům. B – Vojenský kryt; podnik v Nýrsku. C – V dáli; anglicky „ret“. D – Slovensky „Ir“; vůně; inic. spisovatele Lomnického. E – Tmel; dívčí jméno. F – Sportovní zkratka; ženské jméno; staré zájmeno. G – Pomoc; bol. H – Zkr. olympijských her; pohyblivé spojení kostí; nikoliv. I – Biblická postava; jm. spisovatelky Lindgrenové. J – Valit; nádoba u studny. K – Zn. počítače; zn. obvaz. materiálu.
Svisle:
1 – Alkalický kov (Na); slovní druh. 2 – Akvarijní ryby; samec kura. 3 – Přístavní hráze; noviny; SPZ Bratislavy. 4 – Dramatické hudební dílo; honosný rodinný dům; Evropan. 5 – TAJENKA. 6 – Ozn. našich letadel; osudové znamení (z lat.); původce díla. 7 – Gáza; nadmíru; ptačí pera. 8 – Jméno spisovatelky Krásnohorské; část molekuly se zápor. nábojem. 9 – Katolický pomocný kněz; sotva.
Hilfe: ATARI; OMEN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file