česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7321 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Letošní způsob zimy se asi každému nezamlouvá. Ale komu určitě udělal radost, (TAJENKA).
Doppelkreisrätsel Legenden
1 – Stařec.
2 – Krajový oděv.
3 – Farmy.
4 – Malé poranění.
5 – Herec (Josef).
6 – Citoslovce plašící ptáky.
7 – Ranní noviny.
8 – Milý Mahuleny ze Zeyerovy pohádky.
9 – Cvak.
10 – Kolo.
11 – Ne křivá.
12 – Krajan.
13 – Části.
14 – Opak záporu.
15 – Zřícenina u České Lípy.
16 – Obsáhlé literární dílo.
17 – Kovaná.
18 – Násobeno (v matematice).
19 – Cizopasní hlísti.
20 – Přímo.
21 – Květenství obilí.
22 – Kosodřevina.
23 – Chlapecké jméno (21. 3.).
24 – Čert.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file