česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7991 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro (TAJENKA), lučiny i všechno osení.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Podšívková tkanina (kepr); biblický Izákův syn; osnovní stávek na pleteniny; velmi tvrdá hornina.
Quadrat 2:
Syndrom získaného selhání imunity; čisticí prostředek na sklo; velký a silný pes; možná.
Quadrat 3:
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných; olivovník (bot.); chemický prvek (Ne); draci.
Quadrat 4:
Soubor estetických měřítek; hluboké bezvědomí; mít dovednost; upálení hindské vdovy.
Quadrat 5:
Bezduchý výcvik; rusovlasá; identifikační číslo knihy; rozlehlá pole.

TAJENKA.
Hilfe: RAŠL; SATÍ
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file