česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7991 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nemocnice, silvestr, odbíjí půlnoc. Na operačním sále leží pacient a kolem stojí lékaři a sestry se skleničkami šampaňského. Hlavní chirurg pronese přípitek a pak praví: „Tak, a teď vás, milí kolegové, zvu všechny (TAJENKA).“
American Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Jméno režiséra Formana; učedníci.
B – Římské číslo 1001; Světový pohár (zkratka); rostoucí na louce.
C – Fik; společně; MPZ Norska.
D – Pohádkový kocour Josefa Lady; čarovně krásné.
E – TAJENKA; nikoliv.
F – Viskózní; rozpouštědlo.
G – Šíje; zkr. uzlového tel. obvodu; anglicky „konec“.
H – Směrový úhel; vývojová tendence.
I – Sestra kněžny Libuše; utnout; název souhlásky.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file