česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6910 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Manželské soužití - oženíš se a celý život se musíš (TAJENKA).
Kalambúr
Pfingstrose Legenden
1 – Plavení.
2 – Žertování.
3 – Město ve středním Rusku.
4 – Skroucení (řidč.).
5 – Hmyz s klíšťkami na zadečku.
6 – Bavlněné tkaniny kepry.
7 – První vystoupení.
8 – Kouzelnictví.
9 – Rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou.
10 – Opadavá část stromů.
11 – Středomořská borovice.
12 – Plác.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: SERŽE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file