česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6167 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Růžena Pelantová (* 13. 3. 1886 v Sulislavi u Plzně - † 1. 9. 1959 v New Yorku, USA) se stala historicky první náměstkyní pražského primátora. Po komunistickém puči v únoru 1948 však byla této funkce zbavena. O rok později se jí podařilo emigrovat do USA.
Za 2. sv. války byla Pelantová členkou ilegální organizace (TAJENKA). V březnu 1943 ji zatklo gestapo. Až do konce války byla vězněna v táboře nucených prací. Za odbojovou činnost pak získala Československý válečný kříž 1939 a Československou vojenskou medaili Za zásluhy I. stupně.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Sektor; dlouhosrstý anglický ohař; pouzdro; tělní tekutina.
Quadrat 2:
Zářez; spodní část topeniště; cíp květního kalichu; zkratka pro brutto.
Quadrat 3:
Práce (z angl.); palčivý pocit v jícnu při poruše trávení; zákrut; babizna.
Quadrat 4:
Dvouslabičná básnická stopa; blankytná modř; manželé; Angličan.
Quadrat 5:
Na podzim kvetoucí cibulovina; zvláštní závěr hudebních vět s opakováním; rána; bylina z čeledi kozlíkovitých.

TAJENKA.
Hilfe: CODA; NARD; UŠET
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file