česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6841 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) nic nepomstí, nýbrž nechá si líbit největší potupu a největší útisk.
G. Ch. Lichtenberg
American Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Působit; násoska na víno.
B – Měkký kov; obtíž; značka poloměru.
C – Vlákna; pometlo.
D – Mít v úmyslu; vyrobení z kostí.
E – Méně; letmý dotek míče; obložení stěn.
F – TAJENKA; a také ne (zast.).
G – Forma lyrické básně; část obličeje; osobní zájmeno.
H – Jednotka hlasitosti; bylinný čaj; MPZ Norska; chobotnatci.
I – Duševní; v minulém roce.
J – Nadhlavník; naklonění.
K – Předložka; mořský nelétající pták; zkr. býv. obvodního národního výboru.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file