česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6553 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Slovo panděro - tlusté břicho - má svůj původ ve španělském názvu pro (TAJENKA) - pandero.
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Citoslovce bzučení; vrchní část místnosti; brnění. B – Běloveská kyselka; tihle; slovensky „orel“; chemická značka berylia. C – Kryty motorů aut; kusy trávníku; tečka. D – Iniciály herce Rickmana (Severus Snape); zájmeno osobní (ž.); obvazový materiál; pověst. E – TAJENKA. F – Řev; filmová hvězda; identifikační číslo osoby; předložka. G – Pohyb vzduchem; přesmíru sebevědomý člověk; planá rostlina rostoucí na poli. H – Západočeské město; tábor; cíp květního kalichu; koupě (knižně). I – Děvče; sněžný muž; starořímské mince.
Svisle:
1 – Virus přenášený komáry; opak výběru. 2 – Úspěch; lískový porost. 3 – Spojit v souvislý celek; značka kilovoltu. 4 – Lodyha; citoslovce heknutí. 5 – Kovový prvek (Ti); osamocena. 6 – Části úst; vchody. 7 – Typ pšeničné mouky; metropole Senegalu; francouzská zkratka Evropské unie. 8 – Hotelový vrátný; tišící citoslovce. 9 – Semena obilí; vstupenka (z fr.). 10 – Anglicky „chlapec“; vydávati zvuk jako kráva. 11 – MPZ Libanonu; buchta pečená ve formě. 12 – Obé; nejvyšší řecký bůh. 13 – Číslovka základní; evropské velehory.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file