česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6114 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Není třeba neštěstí přivolávat a již napřed se jím obírat; což není dost času je snášet, až přijde, a neztrácet (TAJENKA) pro strach z budoucnosti?
L. A. Seneca
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Na tamtom místě (ob.); grafická technika.
2 – Zmražený; velké sovy.
3 – Vystoupení; vampýr.
4 – Rezervovaný; těžiti (z někoho).
5 – Vztahující se k Týně (-i); vzácný kovový prvek.
6 – Starý hud. strunový nástroj; značka margarínu.
7 – Druh pilníku; sibiřská řeka.
8 – Souhrnná označení tvarů téhož slova; nezhoubný nádor na svalové tkáni.
9 – Plísňové onemocnění; znovu.
10 – Zatvrzelá; otec.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: LEXÉMY; NINĚRA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file