česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6167 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce (TAJENKA).
B. Disraeli
Kammrätsel Legenden
Svisle:
1 – Halucinace.
2 – Okrasa.
3 – Přese všechno.
4 – Plošina na lodi.
5 – Jídelní souprava.
6 – Pokojová rostlina se skvrnitými kožovitými listy.
7 – Opak odlivu.
8 – Uličník.
9 – Dvojdílné spony.
horizontal – TAJENKA.
Hilfe: AUKUBA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file