česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6553 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a (TAJENKA), neb jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.
V. M. Kramerius
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

K

Vodorovně:
A – Pletenina; hlavní město Norska; pomocná ploška před křídlem. B – Kropicí konev; samice lva. C – Chem. zn. radonu; menší vila; zabývat se sběrem. D – Okresní hospodářská komora; dotaz na osobu; okrasný sad; přibližně. E – Mylné zdání; členský stát USA; podpis anonyma. F – TAJENKA. G – Zkratka soboty; plakati (ob.); čiva. H – Tišící citoslovce; záře; polyvinylchlorid; kořeny se zemí. I – Omamovat; kulovitá část těla; slabika smíchu. J – Otáčivá část stroje; prostupovat. K – Anglicky „nějaký tatínek“; dř. britská délková míra; listnaté stromy s trny.
Svisle:
1 – Krok stranou; výtrus. 2 – Povel vozky (ouha); hokejová liga v USA a Kanadě; opak navrch. 3 – Hon; zařízení na hašení vápna; otec. 4 – Epický básník; římský bůh války; nejtěžší halogenový prvek. 5 – Diakritické znaménko ve tvaru vlnovky; zvedáky. 6 – Poutko; uzdravovat; značka pascalu. 7 – Hudební styl původem z Jamajky; balík; citoslovce prudkého pohybu. 8 – Solmizační slabika; šábes; ovoce. 9 – Jméno sochaře Zoubka; ženské jméno (4. 4.). 10 – Svoji; část stromu; pohyb cvičence. 11 – Bývalá italská měna; čili; slovensky „jaká“. 12 – Vztahující se k ocasu; chřestit. 13 – Patřící otcově sestře; vlétnutí (mn. č.).
Hilfe: A DAD; KARB; SKA; TILDA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file