česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 5958 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je (TAJENKA). To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.
A. Einstein
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Slepičí citoslovce; daň z přidané hodnoty; čtyřhra. B – Knihy fotografií; prostředek k placení. C – Téměř; svršková useň; věnovat. D – Ženské jméno (13. 10.); ukazovací zájmeno. E – Značka kilogramu; TAJENKA; chemická značka osmia. F – Jihoamerické velbloudovité zvíře; tropické ovoce. G – Slovensky „jenom“; mravní čistoty; pejsci. H – Půlka; trouchnivět. I – Druh meteorologických srážek; lodyha s listy; univerzita v USA.
Svisle:
1 – Přítok Jeniseje; připínadlo pera. 2 – Psovitá šelma; západoafrický stát. 3 – Odvětví; nevelcí. 4 – Velká mořská želva; povzdechnutí. 5 – Zájmeno osobní (ž.); římských 105. 6 – Iniciály vynálezce Papinova hrnce; dezinfekční přípravek. 7 – Úplet. 8 – Neotesanec; nechť. 9 – Zkratka tlaku krve; nemocnice následné péče (zkr.). 10 – Italsky „z“; topinky. 11 – Sbírka staroislandských básní; intenzita. 12 – Bahno; meta. 13 – Květina podobná leknínu; Informační technologie a elektronika (zkr.).
Hilfe: EDDA; GABON; KAS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file