česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6093 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Zakladatel moderní čs. speciální pedagogiky (TAJENKA) (10. 10. 1867 Smiřice n. L. – 12. 3. 1961 Praha) se zasloužil o vznik pomocných škol a o přijetí jejich učebních osnov a výchovných směrnic. Od r. 1919 pracoval na Ministerstvu školství a národní osvěty jako inspektor a počal se intenzivně zajímat o slepeckou výchovu. Bojoval s názorem, že slepému dítěti není třeba vyššího vzdělání, protože by ho činilo více nešťastným. V roce 1924 začal vydávat časopis. „Úchylná mládež: Časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné, hluchoněmé, slepé, mravně vadné a zmrzačelé“. Později se podtitul časopisu změnil na „Revue pro pedopatologii, nápravnou pedagogiku a sociální péči o mládež úchylnou“. (TAJENKA) se aktivně účastnil činnosti mnoha spolků, kterým předsedal nebo byl členem jejich výborů. Byly to např. Spolek pro péči o slabomyslné, Spolek pro léčbu a výchovu mrzáků, Český slepecký tisk či Spolek učitelů a přátel mládeže mravně vadné.
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Objížďka; slovensky „oběd“. B – Prodejní stánek; chyba (ve hře). C – Snímací zařízení; velká asijská země. D – Nakažlivé průjmové onemocnění; prvek značky Cl (-o-). E – Zástup čekajících; taktická jednotka vojska.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file