česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6114 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(1. TAJENKA) chce přijímat rány a (2. TAJENKA) chce být ovládána.
Martin Luther
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Notový zápis jednoho hlasu; buddhistický mnich. B – 1. TAJENKA; ochrana zboží. C – Zkratka střední školy; textilní surovina; vzorec oxidu dusnatého. D – Čajová růže (knižně); značka pascalu; mys. E – Polní práce; modrá barva. F – Kód japonského jenu; moje; řadová číslovka. G – Přitakání; zkratka bývalého Československa; iniciály režiséra Trojana. H – Kyselá pochutina; 2. TAJENKA. I – Noemovo plavidlo; ožehnutí.
Svisle:
1 – Póza; kožešinová šála. 2 – Zkratka pro Aspergerův syndrom; široká stuha jako odznak hodnosti; zvuk zvonku. 3 – Taneční víření; spojka; obyvatel našeho státu. 4 – Banda; odplata. 5 – Střevíc; mléčný výrobek. 6 – Jeden i druhý; černý zpěvavý pták; rtěnka. 7 – Vybídnutí k přijetí něčeho; příslovce (navíc); předložka. 8 – Opak dobra; shyb (na hrazdě).
Hilfe: BONZ; OT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file