česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6223 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Básník Šumavy“ Karel Klostermann se narodil 13. 2. 1848 v hornorakouském Haagu, zemřel 16. 8. 1923 ve Štěkni u Strakonic, kde strávil poslední léta svého života. Napsal například soubory povídek V srdci šumavských hvozdů, Šumavské rapsodie či romány V ráji šumavském nebo Ze světa lesních samot:

„Mráz ráno i večer žíhal krutý, že (TAJENKA) hvízdal a sípěl zvukem kovovým, že vous horkým dechem ovanutý v tlusté rampouchy mrzl i řeči bránil, svrchní šat bílým jíním se pokryl, a krůpěje potu po tváři se řinoucí a na oblek dopadající ve stříbrné perly se měnily...“
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Značka sekundy.
2 – Iniciály režisérky Nellis.
3 – Řadová číslovka (-í).
4 – Švihnutí (bičem).
5 – Náhlý pokles cen.
6 – V původním tempu (hud.).
7 – TAJENKA.
8 – Nazální.
9 – Břitce.
10 – Žal.
11 – Latinský pozdrav.
12 – Hlas kozy.
13 – Značka ampéru.
Hilfe: SLUMP
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file