česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6167 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Když zemře stařec, je to, jako když shoří (TAJENKA).
Africké přísloví
Schneekristall Legenden

1-4 – Balkánský palác.
3-6 – Jedno z Caesarových jmen.
5-8 – Nedávno.
7-10 – Město se zámkem ve stř. Francii.
9-12 – Manžel Libušiny sestry Kazi.
11-14 – Přehoz bez rukávů s otvorem pro hlavu.
13-16 – Osobní přítomnost při něčem.
15-2 – Přechod koně z klusu do cvalu.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: BLOIS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file