česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6167 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Na svatého Řehoře všecko (TAJENKA).
American Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Hrabavý tokavý pták; řev.
B – Řadová číslovka (-é); velcí kytovci.
C – Zeď; plavidlo z klád; a také ne.
D – Zkr. pro oblak stratus; 1. část TAJENKY.
E – Pták příbuzný pěnkavě; okrájet.
F – Osten; pořízek.
G – Iniciály herce Trávníčka; vybídnutí k přijetí něčeho; pórovité.
H – Značka pondu; zkratka pro jednotku palec; slabě; básnický zápor.
I – Předložka; německy „průduch“.
J – Strmá; strom rodící ořechy.
K – 2. část TAJENKY.
L – Vysílač na jihozápad od Prahy; vířivé tance.
M – Chemická značka mědi; Asiat.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Hilfe: IN; PORE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file