česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6254 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Láska je křehká jako růže,
láska je vzácný květ.
Nikdo ji nikdy nepřemůže,
(TAJENKA).
J. Žáček „O Šípkové Růžence“
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
separator
separator

B
separator
separator

Cseparator
separator

separator
D separator
separator
separatorseparator
E


separator


separator

separatorFGseparator

separator


separator


H
separatorseparator
separator
separator
I separator

separator
separatorJ

separator
separator
K

separator
separator
Vodorovně:
A – Dravý noční pták; chuchvalce; ozdobný uzlíček ve tkanině. B – Ochrana sešitu nebo knihy; slabo; lem. C – Na jaké místo; šlechtici; genový obsah chromozomů jádra buňky. D – Šachový pěšec; IATA kód letiště Mariánské Lázně; opotřebovat jízdou. E – Iniciály malíře Buriana; MPZ Nizozemska; opak bonusu; nářečně inu. F – TAJENKA. G – Slůvko pochopení; tlakem formovat; značka decimetru; zkr. pro turistický oddíl. H – Rostlina plodící vinné hrozny; sůl pro zvířata; jméno lvice Joy Adamsonové. I – Kovový peníz; vozidlo; iniciály básníka Okudžavy. J – Hnědí motýli se skvrnami na křídlech; respekt; černé dřevo. K – Kaprovitá ryba; mužské jméno řeckého původu (Lev); žíla.
Svisle:
1 – Soupeř; úspěch; ozn. našich letadel. 2 – Jeden i druhý; nekonvenčně žijící umělkyně. 3 – Démonicky svůdná žena; nasolené jikry. 4 – Chemická značka hliníku; slůvko rezignace; domácky Anna. 5 – Suchá nádrž k protipovodňové ochraně; tón o půltón vyšší než c. 6 – Prostý voják; anglicky „prodej“. 7 – Zkr. léčebny dlouhodobě nemocných; předložka; část včelína. 8 – Úprava vzduchu v místnosti. 9 – Španělsky „já“; podšívková tkanina; uzlový telefonní obvod. 10 – Široká pohovka; plynný uhlovodík. 11 – Biblický stavitel archy; výstavné obydlí. 12 – Prosklený otvor v domě; krátká textová zpráva; iniciály herce Cupáka. 13 – Proslov; francouzský katolický duchovní. 14 – Měnit se v kámen; spoj provedený šitím. 15 – Citoslovce překvapení; tohle; zájmeno osobní (ž.).
Hilfe: ABBÉ; MKA; POLDR; YO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file