česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6731 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
A. Schopenhauer
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Řeka protékající Londýnem.
2 – Šeptání.
3 – Egoista.
4 – Svrchní kněžská košile.
5 – Regensburg.
6 – Část žaludku krávy.
7 – Indická měnová jednotka.
8 – Hnojivo z trusu mořských ptáků.
9 – Vnitřní napětí.
10 – Lidnatá asijská země.
11 – Znečišťující příměs ve vzduchu.
12 – Smrt.
13 – Příslušník jednoho indiánského kmene.
14 – Otrava krve.
15 – Řehtání.
16 – Rybářská síť na tyči.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file