česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6788 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Svatá Cecílie (TAJENKA).
Zielscheibe Legenden
1 – Klasické dílo.
2 – Prudké vyražení vzduchu ústy.
3 – Drobný ruský peníz.
4 – Součást oděvu kryjící nohy.
5 – Kroužek.
6 – Nástroj kopáče.
7 – Nůžkovité ústrojí na končetině raka.
8 – Sloupeček ve formuláři.
9 – Jakost.
10 – Soubor do země uložených kabelů.
11 – Automobilová houkačka.
12 – Čtvrtletí.
13 – Nádoba na benzin.
14 – Výrobce krajek.
15 – Veselá divadelní hra.
obvod žlutě – TAJENKA.
Art des Lösens: Die Wörter beginnen in der Mitte und gehen zum Rand.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file