česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6837 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) neříká nikdy nic dobrého.
Shakespeare
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Sójové zrno; muž slabé vůle. B – Pálenka z rýže; žlutě a tmavě zbarvení zpěvní ptáci. C – Společenství lidí téhož jazyka; povrchní obdivovatel všeho módního. D – Zkratka naší měny; mravouk; st. SPZ Prahy. E – TAJENKA. F – Dotaz na osobu; dvoukolový vozík; zkratka střední školy. G – Defekt; první železnice. H – Forma genu; soubor estetických měřítek. I – Opak úzkého (-é); přibližně.
Svisle:
1 – Peněžní vklad hráčů; malířská technika. 2 – Kdo orá; jestli. 3 – Železný sud; německy „nebo“. 4 – Pasák skotu; pobídka. 5 – Iniciály herce Županiče; návštěvník kina; kód Aljašky. 6 – Německy „když“; obsahující kůru. 7 – Syntetický kaučuk; malá laň. 8 – Jablka a hrušky; postavení zubů při sevřených čelistech. 9 – Mýlka; podvozek.
Hilfe: ALELA; ODER
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file