česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6784 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Úplná a naprostá svoboda dělat (TAJENKA) znamená svobodu nedělat nic.
Norbert Wiener
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Třetí písmeno řecké abecedy; dětský pozdrav. B – Příloha k vepřové pečeni s knedlíkem; purpurové. C – Popěvek; nádoba na řezané květiny. D – TAJENKA. E – Část textu; obyvatelé Valašska. F – Sentimentální; nekovový prvek. G – Nepatrněji; lihovina ze zkvašeného žita.
Svisle:
1 – Štíhlý stepní sudokopytník; úmyslné. 2 – Nevelcí; slovensky Láďa; záhadně. 3 – Natřený lakem. 4 – Týkající se pachu; bledě fialová; furunkl. 5 – Podlouhlý štít; zručná.
Hilfe: PAVÉZA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file