česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6662 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
30. září je Světový den (TAJENKA).
Zielscheibe Legenden
1 – Ozdobný vodorovný pruh na stěně.
2 – Zvuk vydávaný zvířetem nebo člověkem.
3 – Sčítací znaménko.
4 – Rána.
5 – Úspěch.
6 – Pach.
7 – Opevněné šlechtické sídlo.
8 – Mělký přechod přes řeku.
9 – Zrození.
10 – Část zad nad lopatkou.
11 – Zamřížovaný prostor pro chov ptáků.
12 – Místo, kde se natáčí film (slang.).
13 – Herecký plat.
14 – Svit.
15 – Nízká cena.
obvod žlutě – TAJENKA.
Art des Lösens: Die Wörter beginnen in der Rand und gehen zum Mitte.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file