česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6553 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
12. listopadu 1989 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena Anežka Česká. Cesta k jejímu svatořečení však byla velmi dlouhá. První životopis pro kanonizační proces byl sepsán nedlouho po Anežčině smrti, ale tehdejší politická situace tomuto aktu nepřála. Znovu papeži žádost o Anežčinu kanonizaci předložila až královna Eliška Přemyslovna. Úspěšná nebyla, vyslyšen poté nebyl ani její syn císař Karel IV. Po několika dalších pokusech dosáhl jistého výsledku teprve pražský arcibiskup kardinál (TAJENKA) Schwarzenberg, na jehož žádost byl Anežce v roce 1874 udělen titul blahoslavená.
Pfingstrose Legenden
1 – Přední část těla.
2 – Letní měsíc.
3 – Příslušník vyšší šlechty.
4 – Pomalý člověk.
5 – Podzemní část rostliny.
6 – Vstup do místnosti.
7 – Keř s hnědočervenými větvemi.
8 – Křivka vejčitého tvaru.
9 – Větší živočich.
10 – Obřadní oděv.
11 – Zlatá římská mince.
12 – Mládě koně.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file