česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7285 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
To není přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven (TAJENKA).
M. T. Cicero
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Jméno skladatele Janáčka; vyšší anglický šlechtický titul; mládě orla; švihnutí (bičem).
Quadrat 2:
Velký africký vodní savec s tlustou kůží; domácky Růžena; výčnělek ozubeného kola; slabá.
Quadrat 3:
Opak výdechu; opak vzhůru; pracovník přijatý na zkušební lhůtu; žena opatrující malé děti.
Quadrat 4:
Kovový plát; kávová sedlina; německý název Ohře; citoslovce chrápání.
Quadrat 5:
Rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní cenou; umělecký druh; šlechtic v incké říši; obracet půdu pluhem.

TAJENKA.
Hilfe: ÁŽIO; EGER
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file