česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6837 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Stále více lidí se přiklánělo k názoru, že udělali nenapravitelnou chybu, už tehdy, když slezli ze stromů. Někteří dokonce tvrdili, že chybou bylo vůbec na ty stromy lézt, že měli všichni pěkně (TAJENKA).
Douglas Adams
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Peněžité částky ukládané v bance; citoslovce hrknutí. B – 1. část TAJENKY; řvaní. C – Chemická značka thallia; obrácené. D – Hon; čili. E – Latinsky „pták“; MPZ Řecka; starořímská mince. F – Ruční vozík; přístavní hráz. G – 2. část TAJENKY. H – Vědět; stupnice (lat.). I – Chemické sloučeniny; vydávat zvuk jako hodiny.
Svisle:
1 – Síla nadlehčující těleso v tekutině; iniciály scénáristy a herce Svěráka. 2 – Postavená z kůlů; slůvko zaváhání. 3 – Iniciály režiséra Smoljaka; rámus. 4 – A sice; Britové. 5 – Údaje; kanadská letecká společnost. 6 – Pórobeton; francouzsky „východ“. 7 – Rehci zahradní. 8 – Velký hřebík; jinak. 9 – Latinský název pro ledvinu; forma genu. 10 – Název souhlásky; sochařit.
Hilfe: ALELA; AVIS; REN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file