česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6837 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Každý si musí zvolit, zda jeho cesta povede světlem tvořivého altruismu, nebo temnotou destruktivního (TAJENKA).
Martin Luther King
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Rod květin plamenek.
2 – Hl. město Tibetu.
3 – Předek důlní chodby.
4 – Xerografický přístroj.
5 – Bod na monitoru.
6 – Sednice.
7 – Vajíčko.
8 – Šum.
9 – Upotřebení.
10 – Náčiní na jedení polévky.
11 – Vyčerpanost.
12 – Zahnívání.
13 – Okrasný keř kvetoucí v únoru.
14 – Střetnutí válčících stran.
15 – Záchrana.
16 – Melancholická sklíčenost s pocitem omrzelosti.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: PIXEL; PHLOX
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file