česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6634 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Básník, dramatik, literární historik a překladatel z němčiny, francouzštiny, bulharštiny a slovenštiny Ludvík (TAJENKA) se narodil 22. 3. 1920 v Brně, zemřel 17. 8. 2010 v Boskovicích. Za svou tvorbu byl několikrát oceněn. V roce 2007 mu bylo kupříkladu prezidentem uděleno Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, o dva roky později jej za celoživotní literární dílo vybrala Nadace Charty 77 za laureáta Ceny Jaroslava Seiferta.
Kammrätsel Legenden
Svisle:
1 – Hovorově „finanční úřad“.
2 – Kovová část uzdy.
3 – Arabský kočovný pastevec.
4 – Malé dláto.
5 – Středověká studentská slavnost.
6 – Vrstva výtrusonosných buněk na plodnici někt. hub.
7 – Přátelské setkání s rozhovorem.
horizontal – TAJENKA.
Hilfe: BEÁNIE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file