česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6665 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„I nad celým oceánem rozlitého mléka dokážeme (TAJENKA) - má-li být život snesitelný, všechno mimořádné se musí stát všedním.“
John Wyndham, z knihy Den trifidů
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Základní zákon státu; rybka příbuzná sledi. B – 1. část TAJENKY. C – Jméno papouška; bývalý berlínský autodrom; iniciály herce Munzara. D – Německy „jen“; opuchlina; portugalská letecká společnost. E – Iniciály básníka Březiny; nemluvit pravdu; rýpaná. F – Starší člen rodiny; základní složka bílkovin. G – Pracovat na stavu; dř. britská délková míra; zájmeno. H – Německé zájmeno „ona“; německy „strom“. I – Řada osmi tónů diatonické stupnice; bláhový člověk. J – 2. část TAJENKY. K – Izolace; Továrny obráběcích strojů.
Svisle:
1 – Kompletnost; obecně prospěšná společnost (zkr.). 2 – Malý srub; st. SPZ Kolína. 3 – Starší jednotka tlaku; nastoupení. 4 – Alou; chorobná tvorba kamenů v orgánech těla. 5 – Název římské pětky; citoslovce ohrazení se; anglicky „vůbec“. 6 – V indické mytologii vtělení bohů do podoby člověka; domácí podoba jména Adalbert. 7 – Dřívější značka žiletek; jedna z krevních skupin; zkratka obchodního centra. 8 – Jemná omítka; vrabčátko. 9 – Vybídnutí ke ztišení se; rohovitá páska v ústní dutině plžů. 10 – Iniciály herce Lukavského; jemná síťová látka; komunikace spojující břehy. 11 – Pokrýt vrstvou zlata; italsky „jedno“. 12 – Bicí nástroje kotle; hrůza.
Hilfe: AVATÁRY; LITIÁZA; RADULA; TAP
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file