česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6875 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nemáme se starat, abychom žili dlouho, ale abychom žili (TAJENKA).
Seneca
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Dílenský stůl; nejnižší správní jednotka; jméno herečky Boudové; značka pro kilokalorii.
Quadrat 2:
Společenská hra s vytahováním a obsazováním čísel; staroirské písmo; záhady; osudové znamení (z lat.).
Quadrat 3:
Hovorově „sonografie“; zákrut; tklivě; dar bohům.
Quadrat 4:
Zkratka pro brutto; otec manželky; podnosy; odrůda chalcedonu.
Quadrat 5:
Vzorec chloridu sodného; plošná výměra pozemku; sladkovodní ryba s vysokým plochým tělem; samice jelenů.

TAJENKA.
Hilfe: OGAM; OMEN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file