česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7776 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Závist plodí (TAJENKA), mějte se rádi a nezáviďte jeden druhému.
Karel IV.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Vjem vnímaný sluchem; výbava nevěsty; románová kronika A. Jiráska; šikmá.
Quadrat 2:
Řecký bůh války; španělsky „bohatý“; barva surového hedvábí; pevnina.
Quadrat 3:
Evropský Globální družicový polohový systém; hřbet chodidla; samice srnců; umělecký směr.
Quadrat 4:
Základní směs k výrobě chleba; soustava znalostí; porucha pozornosti s hyperaktivitou; soubor (nářadí).
Quadrat 5:
Arabský kmenový náčelník; vyhnanství; latinskoamerický tanec; nejvyšší hora Blanského lesa.

TAJENKA.
Hilfe: ECRU; GNSS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file