česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7453 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) je významnou složkou stravy pro třetinu světové populace.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Návštěvník; vařené vepřové maso z hlavy a z krku; pijavá; břevno.
Quadrat 2:
Lék k mazání; úřední spisy; ostýchavost; zde.
Quadrat 3:
Místo (v zaměstnání); prr; spěch; obrněné bojové vozidlo.
Quadrat 4:
Mravní čistota; německý název Ohře; senové listy; dráha.
Quadrat 5:
Jméno herce Montanda; proudění vzduchu horizontálním směrem; sicilská sopka; smluvené setkání.

TAJENKA.
Hilfe: EGER
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file