česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7285 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
11. ledna 1922 byl prvnímu diabetikovi na světě podán inzulin. Stalo se tak v nemocnici v kanadském Torontu. Pacientem byl čtrnáctiletý Leonard Thompson, kterého tehdy od smrti dělilo jen několik dní. Inzulin mu zachránil život. Thomson se sice dožil jen 27 let, ale to jen proto, že podlehl jiné nemoci, jíž byl (TAJENKA).
V Československu došlo k první aplikaci inzulinu pacientovi v roce 1923 na 1. interní klinice Všeobecné nemocnice a Lékařské fakulty Karlovy univerzity.
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Plemeno slepice; trýznit. B – Manství (mn. č.); mladý lesní porost; kód pro srbštinu. C – Nejstarší latinský překlad bible; v tenise zisk bodu přímo z podání; had z Knihy džunglí. D – Vzorec oxidu vanadnatého; papežská listina; opěrná zeď. E – TAJENKA. F – Dozadu; kazit (ob.); iniciály scénáristy a herce Svěráka. G – Tyče na předku vozů; umývat; ženské jméno (13. 1.). H – Ludolfovo číslo; tažné motorové vozidlo; Institut klinické a experiment. medicíny. I – Obytné vnitřní dvory; jiný (obecně).
Svisle:
1 – Působení; ozdobný uzlík ve tkanině. 2 – Roční období; zapadnout (o slunci). 3 – Složitý návrat vojáků z války; MPZ Turecka. 4 – Jednostěžňový pobřežní člun; německy „květen“. 5 – Značka kilometru; domácky Aleš; tenké prkénko. 6 – Avšak; pobídka (-o); záhada (kniž.). 7 – Plést (někoho); slovenská předložka; nebo. 8 – Řecký anýzový nápoj; pohádkový hrdina s kouzelnou lampou. 9 – Zájmeno přivlastňovací; odborný posudek. 10 – Jméno fyzika Newtona; prudká fáze útoku. 11 – Sopečný tuf; jediní.
Hilfe: ITALA; TRAS; UZO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file