česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7853 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Je-li o Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá;
je-li suchá z buku (TAJENKA), často v zimě pršívá.
Eiskristall Legenden

1-4 – Jací.
3-6 – Vykonávat obřad křtu.
5-8 – Vystupující vodorovný pás na zdi.
7-10 – Japonské přístavní město.
9-12 – Opak výběru.
11-2 – Bahenní rostlina s hroznem bílých ozdobných květů.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: VACHTA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file