česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7776 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Válka není věc, kterou si člověk zvolí, ale je mu přidělená osudem.
Bosenský (TAJENKA) Aldin Popaja
Zielscheibe Legenden
1 – Obyvatel Flander.
2 – Slizovitá látka.
3 – Prohýřená noc.
4 – Lasicovitá šelma.
5 – Část horní končetiny člověka.
6 – Celkový počet.
7 – Rychlý běh.
8 – Úžlabina.
9 – Uzavřená vejčitá křivka.
10 – Porost ptačího těla.
11 – Příloha k vepřové pečeni s knedlíkem.
12 – Setba.
13 – Zřícenina nedaleko Prahy.
14 – Dělník pracující na skacím stroji.
15 – Pytlák lovící zvěř do smyček.
obvod žlutě – TAJENKA.
Art des Lösens: Die Wörter beginnen in der Rand und gehen zum Mitte.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file