česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6280 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Milé děti, (1. TAJENKA)
(2. TAJENKA) z vás neudělá samostatné úspěšné jedince, ale závislé šedivé stádo.
I. B. Libenská
Classic crossword Clues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A


separator

B


separator

C

separator


D separator
separator
separator
separator
E


separatorseparator


separator


Fseparator
Gseparator
separatorH
separatorI


separator


separatorseparator


J separator
separator
separator
separator
K


separator

L

separator


M

separator


Vodorovně:
A – Egyptský džbán; australský medvídek. B – Usazeně; opak přílivu. C – Pryskyřice; slavnost. D – 1. TAJENKA. E – Včelí obydlí; mezinár. zkr. souhvězdí Plachty; Kingův román; nářečně neboť. F – Nezatnout; anglická délková míra. G – Esperantsky „dědeček“; část molekuly; tímto způsobem. H – Tíha; patřící Ivanovi. I – Slovensky „pokud“; předložka; slovensky „jaká“; primát. J – 2. TAJENKA. K – Opracovávat mletím; banda. L – Perský koberec; zakalit. M – Jméno herečky Vránové; uctivě oslovovati.
Svisle:
1 – Část; znavenost; smyčky. 2 – Inic. Makarenka; opak praváka; španělsky „tisíc“. 3 – Netečný plyn; zkr. olympijských her; vrcholy snažení. 4 – Z levé strany; základ umělých barviv. 5 – Pamětní deska; ještěrka. 6 – Einsteinovy iniciály; odlíti; chem. zn. astatu. 7 – Bujný kůň; hotový výrobek; SPZ Zvolenu. 8 – Části skeletu; modýlky. 9 – Opak příletů; naléhání. 10 – Pobídka (!); a sice; promoční síň. 11 – Římských 54; výborně; angl. „šachta“. 12 – Druh pepře; odkopnutí; SPZ Prahy.
Help: AVO; KILIM; PIT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file