česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6931 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA), které denně nepřibývá, denně ubývá.
Indonéské přísloví
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Krátká textová zpráva; velký papoušek. B – Příbuzná; náležitý vztah. C – Nepořádek; šedivý. D – Dětský pozdrav; rakouská řeka; šicí vlákno. E – TAJENKA. F – 12 měsíců; sicilská sopka; SPZ Praha - východ. G – Stupeň; nebezpečný virus. H – Takové množství; dravý pták. I – Obyvatel Ilavy; hrdinka knih M. Tippmannové.
Svisle:
1 – Druh tance; porosty chlupů u zvířat. 2 – Rvačka; ozdoba přilby z per. 3 – Sto kusů; bicykly. 4 – Pohovka; zázrak. 5 – Inic. fotbalisty Panenky; německy „teta“; zn. kiloampéru. 6 – Nádoba na odpadky; cukrovinka. 7 – Závěr modlitby; obyvatel Indie. 8 – Nabývat majetek po zemřelém; pokožka. 9 – Urýpnouti; dvorana.
Help: SAORA; STERO; TANTE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file