česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Malíř, grafik a ilustrátor (TAJENKA) byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a od roku 1936 mu i předsedal. Žil 24. srpna 1885 až 12. května 1946.
Chop&chop crossword Clues
Vodorovně:
A – Okamžitě; obyvatel sousedního státu. B – Nevolník; smyslný člověk. C – SPZ Ostravy; zn. zubní pasty; strojní a traktorová stanice. D – TAJENKA. E – Pobídka ke skoku; jméno herečky Preissové; černý pták. F – Umělá látka; jméno zpěvačky Filipové. G – Doprovodit; slovensky „květ“.
Svisle:
1 – Dokončená; opak sytosti. 2 – Čivy; vrkoč; mezinárodní olympijský výbor. 3 – Kolem; odlišné. 4 – Výše zájmu (o TV vysílání). 5 – Slovensky „orel“; kus kmene na štípání dřeva. 6 – Foukat; ta, která je na 100. pozici; nádoby na zalévání. 7 – Chyba (ve hře); hladit.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file