česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6788 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její (TAJENKA).
B. Bolzano
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Samotné; malý dům. B – Vojenský kryt; podnik v Nýrsku. C – V dáli; anglicky „ret“. D – Slovensky „Ir“; vůně; inic. spisovatele Lomnického. E – Tmel; dívčí jméno. F – Sportovní zkratka; ženské jméno; staré zájmeno. G – Pomoc; bol. H – Zkr. olympijských her; pohyblivé spojení kostí; nikoliv. I – Biblická postava; jm. spisovatelky Lindgrenové. J – Valit; nádoba u studny. K – Zn. počítače; zn. obvaz. materiálu.
Svisle:
1 – Alkalický kov (Na); slovní druh. 2 – Akvarijní ryby; samec kura. 3 – Přístavní hráze; noviny; SPZ Bratislavy. 4 – Dramatické hudební dílo; honosný rodinný dům; Evropan. 5 – TAJENKA. 6 – Ozn. našich letadel; osudové znamení (z lat.); původce díla. 7 – Gáza; nadmíru; ptačí pera. 8 – Jméno spisovatelky Krásnohorské; část molekuly se zápor. nábojem. 9 – Katolický pomocný kněz; sotva.
Help: ATARI; OMEN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file