česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7320 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Letošní způsob zimy se asi každému nezamlouvá. Ale komu určitě udělal radost, (TAJENKA).
Twain Circle Clues
1 – Stařec.
2 – Krajový oděv.
3 – Farmy.
4 – Malé poranění.
5 – Herec (Josef).
6 – Citoslovce plašící ptáky.
7 – Ranní noviny.
8 – Milý Mahuleny ze Zeyerovy pohádky.
9 – Cvak.
10 – Kolo.
11 – Ne křivá.
12 – Krajan.
13 – Části.
14 – Opak záporu.
15 – Zřícenina u České Lípy.
16 – Obsáhlé literární dílo.
17 – Kovaná.
18 – Násobeno (v matematice).
19 – Cizopasní hlísti.
20 – Přímo.
21 – Květenství obilí.
22 – Kosodřevina.
23 – Chlapecké jméno (21. 3.).
24 – Čert.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file