česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7320 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kdo umí dobře lhát, (TAJENKA).
Arménské přísloví
Twain Circle Clues
1 – Průsvitná látka na hlavě nevěsty.
2 – Ucpání průjezdu vozidly.
3 – Cáknutí.
4 – Houf dobytčat.
5 – Velká námořní loď.
6 – Rohy místnosti.
7 – Nesnáz.
8 – Německy „hvězda“.
9 – Stažená kůže menšího zvířete.
10 – Samec kozy.
11 – Sto kusů (stejných předmětů).
12 – Pracovní zařízení.
13 – Rokle (plurál).
14 – Prostředek.
15 – Skotský ovčák.
16 – Kouřovod.
17 – Lem.
18 – Podnik v Nýrsku.
19 – Vrub.
20 – Špunty.
21 – Panovnické sídlo.
22 – Zátoka.
23 – Věk.
24 – Matčin bratr.
žlutě – TAJENKA.
Help: OKULA; STERN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file