česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6280 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
15. 4. 1912 se po srážce s ledovcem potopil zaoceánský parník Titanic. Při neštěstí zahynulo více než 1500 lidí. Jedním z důvodů, proč došlo k tak vysokým ztrátám na životech, byl nedostatek záchranných člunů. Podle tehdejších předpisů se pro stanovení jejich počtu brala v úvahu (TAJENKA) a nikoli skutečný počet osob na palubě.
American fill up Clues
Vodorovně:
A – Pohyb vzduchem; opak „výš“; pěna ze žloutků a vína.
B – Univerzitní město u Londýna; znovu; dř. panovník Benátské republiky.
C – Betonování; barel; spojka.
D – 1. část TAJENKY; rozhodčí; MPZ Španělska.
E – Anglický spisovatel a ilustrátor; předložka; potřeba rybáře.
F – Zvuk určité výšky; plod dubu.
G – Značka ohýbaného nábytku; bol; dovednost.
H – Hrací známky; svobodný statek za feudalismu.
I – Poslední písmeno v abecedě; 2. část TAJENKY.
J – Latinská předložka „k“; nápěv.
K – Tovaryš při mletí sladu v pivovaru; slovensky „díl“.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Help: ALODIUM; SETON
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file