česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6553 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Básník, prozaik, překladatel a dramatik Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída, se narodil v Lounech 17. 2. 1853. Byl to autor velmi plodný, jen v průběhu života mu vyšlo 270 knih. V roce 1901 byl jmenován do panské sněmovny, kde podporoval přijetí všeobecného a rovného hlasovacího práva. Roku 1908 ho stihl záchvat (TAJENKA), jejíž následky mu znemožnily další tvůrčí činnost. Vrchlický zemřel 9. 9. 1912 v Domažlicích.
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Maškarní veselí; útvar druhohor. B – Dokonalá spoluhra; vodní pták. C – Vyrovnání v řadě za sebou; dvoukoláky. D – Náboženský reformátor (Jan); vlastní laním. E – Mešní oplatka; krok při šití. F – Predátor; anglicky „milý“. G – Francouzské jméno Cecil; římské číslo 251.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.
Help: CÉCILE; DEAR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file