česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7991 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nemocnice, silvestr, odbíjí půlnoc. Na operačním sále leží pacient a kolem stojí lékaři a sestry se skleničkami šampaňského. Hlavní chirurg pronese přípitek a pak praví: „Tak, a teď vás, milí kolegové, zvu všechny (TAJENKA).“
American fill up Clues
Vodorovně:
A – Jméno režiséra Formana; učedníci.
B – Římské číslo 1001; Světový pohár (zkratka); rostoucí na louce.
C – Fik; společně; MPZ Norska.
D – Pohádkový kocour Josefa Lady; čarovně krásné.
E – TAJENKA; nikoliv.
F – Viskózní; rozpouštědlo.
G – Šíje; zkr. uzlového tel. obvodu; anglicky „konec“.
H – Směrový úhel; vývojová tendence.
I – Sestra kněžny Libuše; utnout; název souhlásky.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file