česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6379 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Neumí-li hudebník do nástroje vdechnout duši, není-li prodchnut živoucí láskou k umění, je všední (TAJENKA) a mysl posluchačů zůstane chladná.
Božena Němcová
Cell puzzle Clues

A1 – Dvojčlen (mat.). A2 – Jméno spisovatel Baara. A3 – Posvátná indická řeka.

B1 – Vulkanická hornina. B2 – Stanovit. B3 – Přestat.

C1 – Opak kreditu. C2 – Biskupská čepice. C3 – Porost hlavy.

D1 – Choroba drůbeže. D2 – Cenný papír. D3 – Beze zbytku.

E1 – Rebel. E2 – Větší potok. E3 – Zastávka kočovných divadelníků.

2 – TAJENKA.
Help: TIPEC
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file