česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6114 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Prof. dr. August Žáček (13. 1. 1886, Dobešice – 28. 10. 1961, Praha) byl český fyzik, profesor Karlovy univerzity, který se zabýval experimentální fyzikou. V roce 1924 popsal (TAJENKA) - součást mikrovlnných trub a radarů, na který o dva roky později získal československý patent.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Opak zbabělosti; jednoduchý stroj. B – Vnější část ucha; zuřivec. C – Chemická značka astatu; krtičníkovitá okrasná rostlina; vyvrtaný otvor. D – Vření; univerzitní město u Londýna; osamoceni. E – Blankytná modř; iniciály autora Ferdy Mravence; latinská zkratka pro životopis; měsíc hebrejského kalendáře. F – TAJENKA. G – Značka miligramu; solmizační slabika; předložka; nejvyšší řecký bůh. H – Noemovo plavidlo; 1. samočinný čs. počítač; osa ptačího pera. I – Gáza; záplava; kód pro vietnamštinu. J – Přístroj na opékání; jm. spisovatele Rushdieho. K – Navanouti; extrakty.
Svisle:
1 – Strach; majetek (expr.). 2 – Otázka; skupina. 3 – Iniciály herce Lohniského; lihovina; stavení pro dobytek. 4 – Kód letiště v Athénách; doporučení; název souhlásky. 5 – Vida; asijská desková hra; šachová remíza. 6 – Organické rozpouštědlo; dějiště ZOH 2014. 7 – Přestat sekat. 8 – Druh koření; hloupost. 9 – Lesklý nátěr; zvuk zvonku; jemná mlha. 10 – Zastaralé vztažné zájmeno; svážení; avšak. 11 – Slavná divadelní umělkyně; anebo (knižně); mistrovství světa. 12 – Indická představa osudu; utrhnout. 13 – Pracovní schůze; skinheadi.
Help: AN; AV; ETON; GRUPA; SAPO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file