česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7991 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Spisovatelka a novinářka Helena Hodačová, rozená (TAJENKA) Homoláčová, se narodila v Jičíně 16. září 1916. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala romanistiku a germanistiku, pak pokračovala studiem srovnávací literatury na pařížské Sorbonně. Je autorkou povídek, románů i tvorby pro děti a mládež. Zemřela 26. ledna 1998 v Praze.
Wring-frame Clues

1-4 – Horizont.
3-6 – Jízdárenská oprať (-ž-).
5-8 – Dřevěná nádoba na vodu.
7-10 – Mládě ovce.
9-12 – Jméno spisovatele Staška.
11-2 – Malovaný obraz.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file